Certyfikaty

Poniżej zamieszczamy skany odbytych szkoleń na potwierdzenie kompetencji naszego personelu.
Dodatkowo zamieszczamy też listy referencyjne od naszych klientów – partnerów w biznesie.