FAQ

Czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Jak długo muszę czekać na instalację od momentu zamówienia usługi dostępu do Internetu?

Czas oczekiwania na montaż zależy od aktualnej ilości zamówień czekających na realizację.
W normalnych warunkach instalacja u Klienta wykonywana jest w ciągu 2 – 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
W innych przypadkach data ustalana jest indywidualnie.

2. Czy mogę korzystać z dostępu do Internetu na więcej niż jednym komputerze?

Korzystanie z internetu na większej liczbie komputerów, w obrębie tego samego lokalu w którym świadczona jest usługa  dla Abonenta jest jak najbardziej możliwe. W wypadku chęci rozdzielenia łącza na kilka komputerów, zainstalować trzeba dodatkowe urządzenia, takie jak router. Nie powoduje to wzrostu wysokości miesięcznej kwoty abonamentu, a łączny przydzielony transfer jest rozdzielany na wszystkie urządzenia Klienta podłączone do sieci za pomocą zainstalowanego routera.

3. Czy otrzymam fakturę i czy musi ona zawierać podpis i pieczęć sprzedawcy?

Fakturę otrzymasz. Począwszy od 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek podpisywania przez wystawcę i odbiorcę faktury. Jest to zgodne z art.23 (3) (b) VI Dyrektywy Unii Europejskiej, w którym zostało stwierdzone, że państwa członkowskie nie wprowadzają wymogu podpisywania faktur.

Zgodnie z art. 106 ustawy VAT, faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Nie ma natomiast obowiązku opatrzenia faktury pieczęcią firmową i podpisem sprzedawcy.

4. W jaki sposób mogę dokonać płatności za abonament?

Płatności abonamentu dokonuje się przelewem – każdy Klient otrzymuje fakturę na której znajduje się numer konta bankowego, na który powinien dokonywać opłaty abonamentowe. Również na fakturze znajduje się nr ID i PIN dzięki któremu po wejściu w Panel Klienta można wydrukować gotowy blankiet wpłaty, sprawdzić stan rozliczeń i wydrukować zagubione faktury.