PRZEJDŹ NA STRONĘ INFO-NET...Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz

ul. Kolejowa 20/1

19-400 Olecko

NIP 847-13-66-265ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WŁAŚCICIELA


Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.07.2018 r. nastąpi zmiana własności części przedsiębiorstwa Info-Net Ewa Sobolewska-Gryniewicz w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego.


Nabywcą prawnym będzie:


FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT
ul. Wojska Polskiego 59A
19-300 Ełk
NIP: 848-010-09-28

Filia Olecko: 19-400 OLECKO, ul. Kolejowa 20/1


Wszelkie usługi, które były Państwu świadczone będą kontynuowane bez jakichkolwiek przerw i zakłóceń. Sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego spowoduje, że z mocy prawa w miejsce dotychczasowego Właściciela wejdzie nowy podmiot - nabywca.


Zmianie ulegną również dane:

  • numer konta: otrzymają Państwo informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego. Proszę o zwrócenie uwagi na nowy numer rachunku bankowego w otrzymanej fakturze na usługi od miesiąca lipca 2018 r.

  • numery telefonów: 87 618 13 03, kom. 697 326 839

  • adresy e-mailowe: biuro.olecko@fantex.pl


Info-Net wyraża podziękowania za dotychczasową, wieloletnią współpracę.Z poważaniem


Zarząd Info-Net
PRZEJDŹ NA STRONĘ INFO-NET...